O nás

MUDr. Mária Semančová

Vzdelanie:
 • Lekárska fakulta Masarykovej Univerzite v Brne, Česká republika
 • Atestácia 1. stupňa v odbore Pediatria
Pracovné skúsenosti:
 • PaNDR (Paediatric and Neonatal Decision Support and Retrieval Service),
 • Cambridge University Hospital , Great Britain
 • NICU - Neonatal intensive care unit (Level 3 and surgical centre) Cambridge
 • University hospital, Great Britain
 • Paediatric department (Respiratory, Gastroenterology, Neurology, Endocrinology,
 • Oncology, Surgical), Paediatic Accident &Emergency and NICU ( Neonatal
 • intensive care unit Level 3 and surgical centre) Cambridge University hospital ,
 • Great Britain
 • Paediatric department, Paediatic Accident &Emergency and NICU (Neonatal
 • intensive care unit Level 2) Lister hospital, Stevenage , Great Britain
 • Detské a Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Snina
 • Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Snina
Edukačná a prezentačná činnosť:
 • Účasť na projekte TPN (total parenteral nutrition) audit,
 • Home Phototherapy, BUMSS (Brain protection of premature babies) a PPHN (Persistent
 • Pulmonary Hypertension of the Newborn) , ktorý bol prezentovaný na JENS
 • kongrese v Ríme
 • Prezentované prednášky - Epilepsia, Sickle cell disease, Oral Dexamethasone for sore throat
 • in children, Perinatal Morbidity and Mortality cases)
 • Absolvovala pravidelne APLS (Advanced paediatrics life support) a NLS (Newborn life
 • support ) a stala sa inštruktorkou NLS.
 • Absolvovala kurzy: Škola vakcinológie, Baby friendly breastfeeding , MAGIC (Simulation
 • course managing ill children) , elektrokardiagram pre deti, Safeguarding for children (Level
 • 1,2,3) Ventilation course, Brain protection course - cranial ultrasound a Echo -
 • echocardiogram pre predčasných a patologických novorodencov.